دسته بندی: امنیت

مهمترین مزایای استفاده از ایمیل‌ اختصاصی

ایمیل مدل های بسیار متنوعی دارد که یکی از مهم ترین نمونه های استفاده از این سیستم، ایمیل های اختصاصی هستند. ایمیل اختصاصی متناسب با آدرس مورد نظر شما ساخته شده و نام شخصی یا شرکت یا هر دوی انها را شامل می شود و این موضوع موجب ارزش بیشتر ایمیل ارسالی از سمت شما می شود.

مطالعه مقاله
پیمایش به بالا
به بالا بروید