دسته بندی: اخبار فناوری

پایگاه داده زیست متری در اروپا

پارلمان اروپا اخیرا موافقت کرده است یک پایگاه داده زیست متری ایجاد کند که برخی از سیستم‌های خود شامل سیستم کنترل مرز، سیستم کنترل پناهجویان و سیستم اجرای قانون را به آن متصل کند.

مطالعه مقاله
پیمایش به بالا
به بالا بروید